MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG TNST

Thực hiện theo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015, Công ty Cổ phần Cột thép mạ kẽm Thái Nguyên xây dựng và ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2023 gồm các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tổng sản lượng           : 10.000 tấn/năm

2. Thu nhập bình quân    : 11,5 triệu đồng/người/ tháng

3. 100% dự án đúng tiến độ chủ đầu tư đề ra.

4. Tỷ lệ sản phẩm không phù hợp ≤ 0,02%.

5. Có 01 sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp dụng hiệu quả vào sản xuất.

6. 100% công nhân tham gia 01 khóa đào tạo về an toàn lao động.

7. Không để xẩy ra vụ tai nạn nặng trong quá trình sản xuất (theo quy định của bộ luật LĐTB & XH).

 

Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Lên đầu trang