Cột đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku2

 

 

Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung

Khối lượng: 2.472,40

Năm thực hiện: 2019-2020

 Cột đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku2
 Cột đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku2
 Cột đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku2
 Cột đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku2
 Cột đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku2
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Lên đầu trang